FANDOM


เว็บของศาสนาพุทธ ทำหน้าที่เผยแพร่คำสอนและนำเสนอข่าวเกี่ยวกับศาสนาพุทธ เรียกว่า ชุมนุมชาวพุทธทางโลกไซเบอร์ก็ว่าได้ โดยเว็บอันดับหนึ่งของเว็บพุทธศาสนาคือ พลังจิต.com มีสมาชิกมากกว่าแสน และมีผู้เข้าชมเฉลี่ยมากกว่าหมื่นคนต่อวัน

All items (3)