FANDOM


พุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น

 มีหลากหลาย ส่วนใหญ่รับมาจากประเทศจีน
  • ในญี่ปุ่นมีนิกายมากกว่า100นิกายโดยเกิดขึ้นตลอด เนื่องจากชาวญี่ปุ่นเป็นปัญญาชนจึงรับพุทธศาสนาและมาประยุกต์ จึงมีนิกายมากมาย ในสังคมที่วุ่นวาย

เนื้อหาในหมวดหมู่ "พุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น"

มี 2 หน้า ในหมวดหมู่นี้ เต็ม 2