FANDOM


Logo

พลังจิต.com เป็นเว็บประเภทศาสนา และเป็นเว็บพุทธศาสนาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก

จากการสำรวจมีผู้เข้าชมเว็บพลังจิตในประเทศต่างๆมากกว่า140ประเทศทั่วโลก เป็นแรงสำคัญในการพัฒนาพุทธศาสนาในโลกไซเบอร์ดีเยี่ยมแห่งหนึ่ง

  • เว็บพลังจิต มีด้วยกันหลายบอร์ด แต่ที่เด่นชัดที่สุดคือ เรื่องเด่น และ เสียงธรรม เพราะอยู่หน้า
  • ในเว็บพลังจิตมีบอร์ดด้วยกันหลายบอร์ดอาทิ บอร์ดพลังจิต บอร์ดพุทธศาสนา บอร์ดพระไตรปิฎก บอร์ดทั่วไป บอร์ดภูมิภาคและประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีบอร์ดย้อยข้างในอีก มีผู้เข้าชมบอร์ดแห่งหนึ่งหลายพันคน
  • เว็บพลังจิตยังมีโครงการต่างๆที่พัฒนาเว็บไซต์ และเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนา เช่น โครงการพลังจิตนานาชาติ ขยายเว็บพลังจิตไป100ภาษา100ประเทศทั่วโลก เป็นต้น

---รางวัลที่เว็บพลังจิต.com ได้รับ---

  • 1.เว็บที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ในหมวดศิลปะวัฒนธรรม ของปีพ.ศ.2549
  • 2.เว็บที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ในหมวดศิลปะวัฒนธรรม ของปีพ.ศ.2551
  • 3.เว็บที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ในหมวดศิลปะวัฒนธรรม ของปีพ.ศ.2552
  • 4.รางวัลศิลปินคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2553